Pokazna vežba protivpožarnog helikoptera Kamov KA-32.

Vojska Srbije - Granit 2023. 

U ovom prilogu pogledajte karakteristike ruskog helikoptera za gašenje požara Kamov K-32, čija demonstracija mogućnosti je prikazana na vojnoj smotri u Batajnici - Granit 2023, kao deo naoružanja vojske i policije Srbije. Za komandama helikoptera na snimku bili su zamenik komadanta helikopterske jedinice potpukovnik Dalibor Marković i major Borko Vuković.


Helikopter KA-32 je višenamenski helikopter namenjen za gašenje požara, za rad sa spoljnim i unutrašnjim teretom, kao i za prevoženje. Napominjemo da se radi o helikopteru koji jedini ima uslove za gašenje požara u urbanim uslovima. Gašenje požara na ekstremno visokim zgradama u skladu sa opremom koju poseduje.


Pomenuta oprema podrazumeva sistem SP-32 koji čini podesnim za zadržavanje 4 tone vode, i horizontalna mlaznica. Neophodno vreme koje je potrebno za punjenje sistema iznosi 60 sekundi.  Helikoper KA-32 VS11 poseduje savremeni autopilot i sistem protiv zaleđivanja što mu omogućava operativno delovanje u složenim meteo uslovima. 


Tehničke karakteristike karakteristike helikoptera u sledeće: Maksimalna poletna masa 11.000 kilograma. Maksimalna poletna masa sa spoljnim teretom 12.700 kilograma. Maksimalnanosivost podesne kuke 5.000 kilograma. Brzina krstarenja 230 km/h. Operativni dolet 670 kilometara. Maksimalno ostajanje u vazduhu 2 časa i 40 minuta. Ima mogućnost prevoženja 13 do 16 putnika. Ima mogućnost horizontalnog i vertikanog gašenja požara.