NIKOLA TESLA i USTAŠE

Možda bi smo danas imali više Tesli, a možda bi genetika odradila svoje pa bi neki od njih naučnim radom nadmašili svog ne tako dalekog pretka, možda danas ne bi bilo ratova, da USTAŠE u tadašnjoj NDH (Nezavisnoj Državni Hrvatskoj) 1941. godine nisu ubile čak 91 pripadnika bliže i dalje familije najvećeg naučnika u istoriji čovečanstva - Nikole Tesle. Ovakva izjava proističe iz nedavnog razgovora sa Lazarom Kosanovićem, jednim od poslednjih potomaka Nikole Tesle.

- Ukratko, 91 potomak je stradao od ruke ustaša. Ustaše su upale u Smiljane 2. avgusta 1941. godine, zapalile crkvu u kojoj je službovao Teslin otac, pa čak i kuću Nikole Tesle - ispričao je Kosanović. On je dodao da su neki od članova porodice Tesla odvedeni u logor Jasenovac, a da je "ono malo članova porodice Tesla što je ostalo, nestalo u novom genocidu od 1991. do 1995. godine". Tako u Smiljanu danas ne da nema nijednog Tesle, nego nema ni jednog Srbina - rekao je Kosanović, čija rodbinska veza sa Nikolom Teslom potiče preko najmlađe Tesline sestre Marice koja se udala u Plaškom i preuzela muževljevo prezime Kosanović. Kosanović je naveo da su Teslina kuća i crkva spaljene tokom Drugog svetskog rata, a isto se ponovilo i u ratu 1991. godine u Hrvatskoj. Hrvati mu jesu obnovili kuću u jednom trenutku, ali su je ponovo zapalili u poslednjem ratu, kao i sve njegove spomenike. Nemaju pravo da ga svojataju - rekao je Kosanović. On je napomenuo da je Nikola Tesla rođen u Austrijskoj carevini, a odrastao u Austrougarskoj, i da nikada nije izjavio da je Hrvat.

I na kraju, posle svega šta reći... Kakav to čovek treba biti pa u lice nekog lagati i upirati kako je Tesla bio hrvat. Rekosmo, kakav čovek? Možda bi bolje bilo reći da li "čovek" to uopšte može reći.