Ko su bili četnici?

Pod pojmom četnici prvenstveno se podrazumevaju oružane grupe nastale u narodu (srpskom i bugarskom) koje su kao takve služile za ostvarivanje određenih nacionalnih političkih ciljeva. Prva delovanja srpskih četnika vezuju se za pokušaje oslobođanja od turaka, uglavnom na teritoriji Stare Srbije (današnje Makedonije). Pored učešća u srpskim ustancima, na teritorijama koje su pre osvajanja osmanlija bila deo Srbije, četnici nastavljaju da egzistiraju i kroz balkanske, a zatim i svetske (prvi i drugi) ratove. Pogrešna je teza, uglavnom plasirana kroz komunističku vlast i poslednje ratove, da su četnici isključivo bilo sastavljeni od srba i pravoslavaca. Brojni su primeri u kojima su u četničkim jedinicama vojevali pripadnici drugih naroda i vera, naročito muslimana.